Náš příběhAktualityPobyty a službyZážitkyZážitková gastronomieO wellnessHistorie roduGalerieKontakt

Historie rodu

Historie rodu Šturmů (STURM) začala dle dostupných pramenů a mnohaletých genealogických průzkumů již v roce 1326 za vlády krále Davida II. Skotského, který nastoupil na trůn po svém otci Robertu Brucovi roku 1329.

Prvním dohledaným předkem našeho rodu byl skotský rybář, rolník a později bojovník i rytíř Barnaby STURM, který se narodil na neznámém místě a v době blíže neurčené, avšak připlul na území Skotska v roce 1326, do nejstaršího přístavu, který založil roku 1136 král David I., ve městě Aberdeen. Prameny uvádějí, že připlul na rybářské lodi jako nájemný rybář a usadil se na území zvaném Grampian Mountains, kde počal hospodařit na území nikoho.

Roku 1329, kdy po smrti krále Roberta Bruce vpadli Angličané opět na území Skotska, rozhodl se statečný Barnaby opustit svá políčka i dobytek a jít bojovat za nezávislost Skotka po boku Andrewa de Moray. Roku 1337, kdy začala stoletá válka mezi Francií a Anglií, boje o nezávislost Skotka ustaly.

Odhodlaný a jistě znavený Barnaby se po těžkých bojích, které trvaly dlouhých 8 let, rozhodl vrátit k životu rolníka a našel si kus země poblíž města Stirling v centrálním Skotku, kde mimochodem v roce 1297 svedl vítěznou bitvu známý bojovník za skotskou nezávislost Sir William Wallace.

Skotský panovník David II. Skotský, který se vrátil z nuceného exilu, po vzorů svých předků odměnil své oddané velitele panstvími a tituly, čímž jim prokázal svůj vděk. Jedním z těchto velitelů bych i Barnaby STURM. Loch of Kinnordy a jeho břehy nacházející se západně od města Kirriemuir v oblasti Angus se staly jeho novým domovem s dekretním právem užívání. Zároveň mu byl udělen rytířský řád a právo založit klan. Léta Páně 1344 tak vznikl klan STURM, který se pyšní tartanem v barvách skotského bodláku a rodovým erbem.

Samotný erb rodu STURM obsahuje rytířskou přilbici zdobenou skotským bodlákem a dále pak symbol války (pes) i symbol míru (holubici). Bodlák na modrožluté šachovnici značí rytířský stav, červené kosočtverce na bílém pozadí pak počet vítězných bitev. Spodní část erbu je věnována samotnému držiteli a značí jeho rybářský původ i rolnický stav. Rodové heslo v šále, které je psáno skotskou gaelštinou, zní: „SABAID CEARD COLTAS AYNS CRIDHE – BOJUJ ZA SVOU PRAVDU VE SVÉM SRDCI“.

Barnaby STURM měl 2 syny, jejichž jména byla v rodových knihách dohledána jako prvorozený Barnaby a druhorozený John (data narození však nebyla vzhledem ke stáří přečtena). Oba synové žili a zemřeli v údolí Loch of Kinnordy.

Další dohledaná historie rodu STURM zahrnuje 63 předků, a to mezi lety 1483–1941. Členové klanu byli vždy stavu rolnického a později dělnického. Někteří se vydali cestou vědeckou či uměleckou. Z neznámých důvodů se nehlásili k žádné víře, a proto některá akta z genealogického průzkumu nejsou zcela doložena či ověřena.

Mezi slavnější z našich předků patří například Joannes Sturmius Mechlinianus, žijící v letech 1559–1650, který byl belgickým matematikem, lékařem a básníkem, nebo Jacques Charles François Sturm, žijící v letech 1803–1855, který byl známým francouzským matematikem.

Nejstarší zmínkou o stávajícím tvaru jména ŠTURM pochází z Nizozemska z roku 1711, písmeno „A“ pak bylo nejspíše chybou matričního úředníka přidáno do jména v polovině 18. století.

Můj tatínek a jeho tatínek se již narodili v České republice, konkrétně pak v Domažlicích. Datem narození pana Jindřicha Šturmy 20. 5. 1941 (mého otce) považuji rodovou strukturu za uzavřenou, avšak věřím, že i můj syn Vojtěch Šturma bude v tradicích, které nám zanechal jak Barnaby STURM, tak Jindřich ŠTURMA, zdárně pokračovat a rozvíjet je pro další generace pyšnící se naším příjmením.

Provozovatelem Selfsmall Scotland je společnost Special Inspections s.r.o.,
Otěvěky ev.č. 16, 270 33 Žďár, Česká republika, IČO: 06447058, DIČ: CZ06447058

© 2024 All Rights Reserved